Xuân Thu Bá Đồ

Xuân Thu Bá Đồ

Truyện Xuân Thu Bá Đồ Ta, Cơ Thanh, mang theo bất tử cốt, xuyên không tới thế giới võ học cao cấp Xuân Thu Chiến Quốc. Ngươi có kiếm khí như rừng, ta có thể bất tử bất diệt, ngươi có ma công cái thế, ta cũng có bất tử bất diệt, ngươi có thần kỹ, ta cũng có bất tử bất diệt! Hãy xem 1 cái đánh không chết người thường, làm sao ở thế giới võ học phồn thịnh, đẳng cấp sâm nghiêm quật khởi, xưng bá th...
Nhóm dịch:
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 3 tuần trước
Lượt Xem: 67
N/a (N/a voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!