Vermeil In Gold

Vermeil In Gold

Đang cập nhật
Một học sinh tại trường phép thuật, Alto, người đối mặt với nguy cơ học lại, tình cờ tìm thấy một cuốn sách triệu hổi cũ kĩ, và kết quả là, đã triệu hồi ác quỷ bị phong ấn Vermeil! Vermeil là một quỷ có sức mạnh khủng khiếp đủ để gọi là một thảm họa!Pháp sư tập sự sánh bước bên hầu cận mạnh nhất !!
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 2 năm trước
Lượt Xem: 58
N/a (N/a voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!