Toàn Dân Lãnh Chủ: Bắt Đầu Xây Dựng Bất Hủ Tiên Vực

Toàn Dân Lãnh Chủ: Bắt Đầu Xây Dựng Bất Hủ Tiên Vực

Đang cập nhật
Người người đều có thể thành tiên, nười người có thể trở thành một vị thần! Đây là một thời đại lãnh chủ toàn dân, cũng có thần tiên đồng hành, thần thoại không chỉ là thời đại của câu chuyện! Nam chính Ngô Trì xuyên qua thế giới song song, một cước bước vào thế giới tranh giành chư thiên này, vạn tộc chảy máu đại thế kịch liệt! Có chí bảo thần bí trong tay, hắn có thể biến dị tất...
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 3 tuần trước
Lượt Xem: 14
N/a (N/a voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!