Thiên Đạo Này Cũng Không Ngốc Lắm

Thiên Đạo Này Cũng Không Ngốc Lắm

Đang cập nhật
Thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì...... Phi, tiền nhiệm thiên đạo đương nhân vật phản diện, cái này nồi ta cũng không lưng! Cùng là thiên đạo, cũng có khoảng cách, chém chém giết giết nhiều không tốt! Nhìn ta bày ngay ngắn âm dương, tái tạo luân hồi, tái tạo hoàn mỹ tu tiên thế giới, đem nghịch thiên người thu sạch làm hậu...... Khụ khụ! Tóm lại, xem thật kỹ, hảo hảo học!
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 2 tuần trước
Lượt Xem: 68
N/a (N/a voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!