The Negative Hero And The Chief Of The Demon Army

The Negative Hero And The Chief Of The Demon Army

Negatibu Yuusha to Maougun Kanbu
Một bé anh hùng tội nghiệp được quỷ vương đem về nuôi
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 2 năm trước
Lượt Xem: 33
N/a (N/a voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!