The Maid Dragon Of Kobayashi

The Maid Dragon Of Kobayashi

Cuộc sống trả ơn của nàng rồng Tohru!;Cô Hầu gái của Kobayashi
Truyện kể về một mụ kỹ sư tên là Kobayashi vô tình cứu một con rồng, thế là con rồng ấy biến thành một bé loli nguyện làm hầu gái ngày ngày chăm sóc "Kobayashi-san yêu vấu".
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 1 năm trước
Lượt Xem: 71
N/a (N/a voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!