Thê Chủ, Thỉnh Hưởng Dụng

Thê Chủ, Thỉnh Hưởng Dụng

Huyết Tộc Hồi Sinh: Thê Chủ, Thỉnh Hưởng Dụng
Tổ tiên huyết tộc chân chính đã ngủ tám trăm năm cuối cùng đã trùng sinh rồi! Sau khi Thẩm Hồng Loan trùng sinh, kế thừa lạc phường “Thiên Hỉ Các” đang cận kề trên bờ vực bại sản, trở thành “bà trùm” duy nhất toàn kinh thành. Vị Thẩm ma ma này không chỉ muốn biến Thiên Hỉ Các thành thiên hạ đệ nhất phường, mà còn quyết tâm phải dung nạp nam sủng để duy trì giống nòi huyết tộc không ngừng sinh t...
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 3 năm trước
Lượt Xem: 236
N/a (N/a voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!