Sư Phụ Ta Muốn Người Là Của Riêng Ta

Sư Phụ Ta Muốn Người Là Của Riêng Ta

Ta Cứ Muốn Chiếm Sư Phụ Làm Của Riêng
Xuyên đến không ai xem cổ ngôn ngược văn còn chưa tính, hết lần này tới lần khác trở thành một yêu nữ tai họa bị bạo quân xử tử?! Chúng ta chính là nói, xác định không phải lấy nhầm kịch bản sao? Để không lặp lại vết xe đổ, Trì Tro đã bắt đầu suy nghĩ về các biện pháp đối phó trước khi nhân vật chính xuất thế, nhưng cuối cùng vẫn chào đón một bạo chúa vị thành niên. Nếu không có quy định tránh ...
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 1 năm trước
Lượt Xem: 87
N/a (N/a voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!