Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

Đang cập nhật
Tu tiên giới hiện đại, ngươi lừa ta gạt, cá lớn nuốt cá bé, người người đều cảm thấy bất an. Mã Anh Hùng - Một nhân viên trị an trong lúc vô tình cứu được 1 cô gái tu tiên, đánh bậy đánh bạ mà bước lên con đường tu hành...
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 3 ngày trước
Lượt Xem: 220
N/a (N/a voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!