Please Don't Bully Me - Nagatoro-San

Please Don't Bully Me - Nagatoro-San

Đang cập nhật

Nagatoro là một nữ sinh năm nhất có một sở thích là "Bắt nạt" senpai của mình. Một cuộc tình bất ngờ chuẩn bị bắt đầu.

Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 2 năm trước
Lượt Xem: 148
N/a (N/a voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!