Nương Tử Của Ta Hơn Một Cái Kìa Lạ

Nương Tử Của Ta Hơn Một Cái Kìa Lạ

Đang cập nhật
Một cái bình thường xuyên việt giả tự thuật: Ta gọi Dư Càn, là một cái bình thường xuyên việt giả, cùng tuyệt đại đa số xuyên việt giả đồng dạng, ta có được chính mình ngoại quải, cũng là rất bình thường ngoại quải, có thể để cho ta tốc độ tu hành so với thường nhân nhanh hơn mấy chục lần mà thôi. Đồng dạng, ta cũng có một ít hồng nhan tri kỷ, mở rộng hậu cung chưa nói tới, cũng c...
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 3 năm trước
Lượt Xem: 26
N/a (N/a voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!