Nữ Đồ Đệ Ai Nấy Đều Muốn Giết Ta

Nữ Đồ Đệ Ai Nấy Đều Muốn Giết Ta

Đang cập nhật
Sỡ hữu ký ức của thể kỷ 21, ta xuyên không lên trên người đại lão \" tô bắc \", mang theo hệ thống \" thu đồ đệ tối cao vạn lần phản hồi\". Các nữ đệ tử chẳng những đẹp như hoa, hơn nữa còn là số mệnh màu đỏ gia thân, điều này đặt ở bất kỳ một bộ tiểu thuyết nào cũng có thể trở thành thiên tuyển chi tử của nhân vật chính. Nhưng đám đồ nhi hận không thể đem ta rút gân lột xương, rố...
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 1 năm trước
Lượt Xem: 38
N/a (N/a voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!