Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Đang cập nhật
Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu.  Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên.  Chỉ có niệm của ta... là Vĩnh hằng.
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 2 năm trước
Lượt Xem: 81
N/a (N/a voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!