Nhất Chiêu Liền Vô Địch Tu Chân Giới

Nhất Chiêu Liền Vô Địch Tu Chân Giới

Một Bước Đi Thống Trị Giới Tu Tiên
Xuyên không tới thế giới tu chân cùng hệ thống, cứ ngỡ con đường tu chân của mình sẽ rất dễ dàng, nhưng không! Muốn nâng cấp hệ thống chết tiệt này thì phải chịu ăn hành liên tục!
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 3 năm trước
Lượt Xem: 63
N/a (N/a voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!