Người Chơi Trở Lại Sau 10000 Năm

Người Chơi Trở Lại Sau 10000 Năm

Đang cập nhật
Một ngày nọ, lạc lõng, anh ta rơi vào địa ngục. Tất cả những gì anh ta có với anh ta là khát vọng sống và sức mạnh để sinh tồn. Từ địa ngục thứ 1000 đến địa ngục thứ 9000, anh ta đã nuốt chửng hàng chục và hàng trăm nghìn con quỷ, và thậm chí cả bảy thành trì quy hàng trước anh ta. “Tại sao bạn lại muốn quay trở lại? người đã có tất cả mọi thứ trong địa ngục này. " " Mọi thứ? cái mông của tôi. ...
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 4 giờ trước
Lượt Xem: 156
N/a (N/a voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!