My Friend\'s Little Sister Is Only Annoying To Me

My Friend\'s Little Sister Is Only Annoying To Me

Tomodachi no Imouto ga Ore ni Dake Uzai; ImoUza, ImoZa
Truyện về một thanh niên nghiêm túc và một cô gái trời đánh tự nhận là em gái của main
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 2 năm trước
Lượt Xem: 18
N/a (N/a voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!