Một Thai Hai Bảo : Đưa Mami Về Nhà !

Một Thai Hai Bảo : Đưa Mami Về Nhà !

Đưa Mami Về Nhà
"Tại sao 5 năm trước rơi vào tay hắn, 5 năm sau cũng là hắn vậy?!" Bạch Sơ Hiểu tức giận, nhấc cổ áo của Giang Thừa Dục, "Anh hại tôi đau khổ nhiều năm như vậy, định đền bù như thế nào?" Giang Thừa Dục cười tà mị, trở tay ôm cô: "Hai baby này thêm một đời yên vui có được không?
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 24 giờ trước
Lượt Xem: 41
N/a (N/a voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!