Một Đêm Sâu Đậm Của Adeline

Một Đêm Sâu Đậm Của Adeline

Đang cập nhật
“…Tại sao lại có ý định giết tôi?” Adeline, con ngoài giá thú của gia tộc Rotten. Ngày cô chết, buổi sáng ngày cưới 25 năm trước. Cô có thể nhớ ký ức kiếp trước khi sống một cách bất lực. Cô nắm lấy tay người chồng đã từng giết chết mình. Cô không phải là nữ công tước Benjamin mà là nữ công tước Adeline Rotten, cô quyết định sẽ mở ra một cuộc sống mới. “Tại sao lại cảm thấy thoải mái khi nhìn t...
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 2 năm trước
Lượt Xem: 128
N/a (N/a voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!