Mở Đầu Nữ Đế Làm Chính Cung

Mở Đầu Nữ Đế Làm Chính Cung

Đang cập nhật
Người Địa Cầu Tiêu Thiên tại sinh tử tồn vong thời khắc, bị Nữ Đế Tử Nhược Yên triệu hoán đến Đại Viêm vương triều trở thành phu quân của nàng, còn được cái \"Mạnh nhất chí tôn hệ thống\", nhưng Tiêu Thiên chỉ muốn làm một cái Nữ Đế chung cực cơm mềm thân vương a! Cho nên hắn quyết đoán cự tuyệt hệ thống, không nghĩ tới cường hệ thống dĩ nhiên họa phong đột biến thành \"Liếm đầu g...
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 11 giờ trước
Lượt Xem: 4
N/a (N/a voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!