Mình Ta Thôn Phệ Thiên Địa

Mình Ta Thôn Phệ Thiên Địa

Đang cập nhật
Thôn Thiên Ký: Đây là một cái tiên ma tung hoành thế giới, Viêm Hoàng cổ vực, mênh mông vô biên, trong năm tháng vô tận sinh ra rất nhiều thái cổ tiên yêu, xé rách thiên địa, siêu thoát tam giới ngũ hành. Cũng có vạn vật thần linh, trời sinh thần thể, xuyên qua hư không, nghịch loạn âm dương, không gì không làm được. Đương kim là tiên đạo thịnh thế, vạn pháp thông thiên, chúng sin...
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 1 năm trước
Lượt Xem: 15
N/a (N/a voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!