Mạt Thế Vi Vương

Mạt Thế Vi Vương

King Of Doom
Thanh niên sống sót trong tận thế đến mấy trăm năm trong tương lai,xong bị con quái giết chết nhưng éo chết ngược lại trọng sinh quay về quá khứ,diễn biến thế nào thì đọc là biết
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 2 ngày trước
Lượt Xem: 169
N/a (N/a voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!