Kuro No Shoukanshi

Kuro No Shoukanshi

Black Summoner; The Berserker Rises to Greatness
Mất đi trí nhớ của mình sau khi chuyển sinh, tấm màn trong câu chuyện của Kelvin trong thế giới mới được hé mở.
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 2 năm trước
Lượt Xem: 368
5.00/5 (2 voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!