I'm Working At The Church As A Priest, But I Want To Be Cut Some Slack From The Mutilated Bodies Of

I'm Working At The Church As A Priest, But I Want To Be Cut Some Slack From The Mutilated Bodies Of

I'm Working at the Church as a Priest, but I Want to be Cut Some Slack from the Mutilated Bodies of the Heroes that Keep Getting Sent to Me
''Một khi cả nhóm bị xóa sổ trong suốt cuộc phiêu lưu, bạn sẽ được sống lại trong nhà thờ. Bạn có biết ai sẽ là người lo việc hồi sinh khônh?Là tôi đây! Tôi đang làm điều đó!''
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 2 năm trước
Lượt Xem: 59
N/a (N/a voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!