Hệ Thống Xuyên Nhanh: Tên Tra Nam Này Có Gì Đó Không Đúng Lắm!

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Tên Tra Nam Này Có Gì Đó Không Đúng Lắm!

Đang cập nhật
Công Chúa Ma Tộc từ nhỏ đã lớn lên trong vực sâu tội ác, say mê ham muốn bám theo Thần Tôn, chính vì điều đó đã dẫn đến tai họa khiến cô mất mạng. Nhưng thật không ngờ cô lại bị cuốn vào một hệ thống xuyên nhanh, nữ chính chỉ có thể hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trong chiều không gian song song, thu thập đủ giá trị Ngược Tâm, thì hai người mới có thể an toàn rời khỏi, nhưng hệ th...
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 1 năm trước
Lượt Xem: 23
N/a (N/a voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!