Gyaru Gamer Homeraretai

Gyaru Gamer Homeraretai

I Want to Be Praised by a Gal Gamer!; Tôi muốn được Gyaru khen; Gyaru Gamer ni Homeraretai
Raito Sasaki là một game thủ bình thường, nhưng muốn trở thành một trong những người giỏi nhất. Cậu ấy quyết định chi tiền của mình cho một Huấn luyện viên, ít ai biết rằng huấn luyện viên của anh ta là một cô gái gyaru!
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 2 năm trước
Lượt Xem: 39
N/a (N/a voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!