Goblin Slayer Gaiden: Year One

Goblin Slayer Gaiden: Year One

Goblin Slayer Side Story: Year One
Ngoại truyện của bộ Goblin Slayer
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 1 năm trước
Lượt Xem: 112
3.00/5 (1 voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!