Genkai Koe No Tenpu Wa, Tensei-Sha Ni Shika Atsukaenai

Genkai Koe No Tenpu Wa, Tensei-Sha Ni Shika Atsukaenai

Overlimit Skill Holder
"Mỗi người đều có công bằng 8 ô kĩ năng. Có những kĩ năng chỉ chiếm 1 ô như [Cường hoá Vật Lí]. Nhưng có những kĩ năng hiếm hơn chiếm đến 3-4 ô kĩ năng, hay thậm chí nó chiếm cả 8." Đó là lời ông Hinga dạy tôi ở trong mỏ ngọc, nơi các ngọc kĩ năng được khai thác. Nhưng nô lệ chúng tôi không thể có được kỉ năng bởi Khế ước ma thuật. Vậy nên, Nô Lệ thì không có tương lai. Vào ngày định mệnh ấy, n...
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 3 năm trước
Lượt Xem: 27
N/a (N/a voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!