Fate/Grand Order: Epic Of Remnant - Shinjuku

Fate/Grand Order: Epic Of Remnant - Shinjuku

Dị Điểm Á Chủng I - Ma Cảnh Cô Lập Ác Tính Shinjuku - Sự Kiện Huyễn Linh Shinjuku

Dị Điểm Á Chủng đầu tiên trong 4 Dị Điểm Á Chủng trong tác phẩm Fate/Grand Order, Shinjuku. Mở ra giai đoạn đầu tiên của một Chaldea không có Romani, bắt đầu!

Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 3 năm trước
Lượt Xem: 65
N/a (N/a voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!