Điều Mà Chú Vẹt Muốn Cảnh Báo

Điều Mà Chú Vẹt Muốn Cảnh Báo

The Parakeet wants to tell you something
Bỗng một ngày,chú vẹt của bạn đột nhiên hoảng loạn và cảnh báo cho bạn về \"thứ gì đó\",bạn sẽ làm gì để thoát khỏi tình cảnh này?
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 3 năm trước
Lượt Xem: 24
N/a (N/a voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!