Đạo Sĩ Giang Hồ

Đạo Sĩ Giang Hồ

Đang cập nhật
Một hôm Main gặp tai nạn > xuyên không về 1 thế giới Murim và thấy mình được sinh ra với hình hài một đứa bé đạo sĩ! Có một thời tôi ở cửu phái nhất môn, nhưng bây giờ thì ở Chung Nam phái, một môn phái đang dần trở nên yếu thế. Tôi được đặt tên là \'Geon Chung\', dùng những kiến thức của kiếp để ngộ ra đạo lý võ công và tiến bộ thần tốc.
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 3 tuần trước
Lượt Xem: 6
N/a (N/a voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!