Đấng Cứu Thế: Hồi Kết Của Các Vị Thần

Đấng Cứu Thế: Hồi Kết Của Các Vị Thần

Đang cập nhật
“12 \'Thần\' đã tạo ra con người.Nhưng, họ quyết định đặt dấu chấm hết cho loài người.Nếu như các vị Thần—vị cứu tinh của loài người, muốn tận diệt loài người,thì loài người biết tin ai bây giờ?Tất cả con người trên vùng đất này đã thoái hóa thành \'quái vật\' được gọi là \'khuyết điểm\'.Những người đã từng là con người trở thành sứ giả của các vị thần.Để tiêu diệt nơi duy nhất mà...
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 4 tuần trước
Lượt Xem: 10
N/a (N/a voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!