Đại Sư Phụ Hạ Sơn

Đại Sư Phụ Hạ Sơn

Đang cập nhật
Núi Võ Đang – thánh địa Đạo giáo được chia thành nội ngoại, kế thừa điển tịch chí cao: Thiên địa đại đạo thư. Ở hiện đại đạo sĩ Tạ La được tu luyện thiên thư từ bé, là người xuất sắc nhất trong số các đạo sĩ trẻ thuộc ngũ tông đạo giáo bao gồm Võ Đang, Toàn Chân, Mao Sơn, Long Hổ Sơn, Thục Sơn… Do đó, Tạ La được đề cử làm Đạo môn thiên hạ hành tẩu, nào ngờ nhiệm vụ đầu tiên của cậu lại là truy ...
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 6 giờ trước
Lượt Xem: 125
N/a (N/a voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!