Cốt Binh Trở Lại

Cốt Binh Trở Lại

Skeleton Soldier Couldn’t Protect The Dungeon
  Mục đích duy nhất của anh ấy là bảo vệ chủ nhân, nhưng sức cùng lực kiệt phải nhìn chủ nhân mình ngã xuống. Và định mệnh đã cho anh ấy một cơ hội khác để thay đổi dòng chảy của số phận
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 3 năm trước
Lượt Xem: 108
N/a (N/a voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!