Chuyển Sinh Cùng Chiếc Smartphone

Chuyển Sinh Cùng Chiếc Smartphone

Xuyên Không Cùng Với Chiếc Smartphone; In Another World With My Smartphone!; Isekai wa Smartphone to Tomoni; In a Different World with a Smartphone
Touya Mochizuki, học sinh 15 tuổi, bất ngờ qua đời vì sơ suất của Chúa. Cậu được hồi sinh vào một thế giới khác cùng chiếc sờ mạt phôn của mình. Nói chung là cứ đọc đi rồi like đã.
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 1 năm trước
Lượt Xem: 137
N/a (N/a voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!