Chư Giới - Tận Thế Online

Chư Giới - Tận Thế Online

GIẢ GIỚI MẠT THẾ ONLINE
Khi ngày tận thế đến, Cố Thanh Sơn đã thoát khỏi thời gian và không gian một mình trong bóng tối tuyệt vọng này, và quay trở lại thế giới trước khi nó sụp đổ, quyết tâm thay đổi số phận của mình. Nhưng theo thời gian, anh dần nhận ra rằng kết thúc không đơn giản như vậy....
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 3 ngày trước
Lượt Xem: 148
N/a (N/a voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!