Các Bảo Vật Của Ta Rơi Xuống Đều Trở Thành  Muội Tử.

Các Bảo Vật Của Ta Rơi Xuống Đều Trở Thành Muội Tử.

Đang cập nhật
Lò luyện của phó thời kim phát nổ, nhưng hắn rất muốn nằm im, nói rằng điều đó không thành vấn đề, nó có thể được luyện lại sau khi lò bị nổ, nhưng tại sao tất cả các bảo vật mà anh ấy rơi vào mọi tầng lớp đều biến thành vào các cô gái?
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 1 năm trước
Lượt Xem: 12
N/a (N/a voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!