Botsuraku Youtei Nanode, Kajishokunin Wo Mezasu

Botsuraku Youtei Nanode, Kajishokunin Wo Mezasu

Mục Đích Trở Thành Thợ Rèn Khải Huyền Ở Thế Giới Khác
Thanh niên chết và được hồi sinh xuyên không sang thế giới khác vào một nhân vật giống với nhân vật trong trò chơi đã từng chơi...
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 1 tuần trước
Lượt Xem: 34
N/a (N/a voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!