Blender

Blender

Boss & Yasu; Boss e Yasu; Bosu to Yasu
Câu chuyện về tình anh em, tình đồng chí, đồng đội, tình yêu nảy nở giữa kẻ thù ở hai chiến tuyến. Không gầy
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 2 năm trước
Lượt Xem: 40
N/a (N/a voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!