Ai Là Ngài Hiệu Trưởng

Ai Là Ngài Hiệu Trưởng

Ai Là Hội Trưởng Đại Nhân
Chào mừng đến với trường trung học Krisopras, ngôi trường ưu tú và danh giá nhất cả nước!  Tuy nhiên, nó hơi kỳ lạ...  Tại sao ngôi trường ưu tú này lại che giấu danh tính của các thành viên hội học sinh?  
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 2 năm trước
Lượt Xem: 14
N/a (N/a voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!